• 0312 277 07 07
  • 0312 277 07 70
  • info@ylcjeoteknik.com

ZEMİN ÇİVİSİ

Zemin çivisi, görece küçük, yakın aralıklı donatıların (genellikle çelik çubukların) zemin kütlesine girişiyle oluşan kazıları ve derin yarmaları güçlendirme, stabilize etme, durdurma için yerinde uygulanan bir tekniktir. Güçlendirilmiş zeminle sonuçlanan zon, zemin kalıcılık sistemi işlevini görür.

Zemin Çivisi Uygulamaları:

• Geçici ve kalıcı kazı desteği/istinat duvarları
• Tünel giriş kapısının stabilizasyonu
• Şev stabilitesi
• İstinat duvarlarının onarımı

Uygulama Ortamları
Zemin çivilemesi çok geniş bir malzeme yelpazesinde uygulanabilir.
• Killer
• Kumlu zeminli
• Ayrışmış kaya; yamaç molozu birikintileri
• Heterojen ve tabakalaşmış zeminler